BŮH JE LÁSKA


Velikonoční Beránek

Na Velký pátek (30. 3. 2018) jsme se sešli a při ochutnávání beránka a nekvašeného chleba si připomněli oběť našeho pána Ježíše Krista a všechny související Velikonoční události, jakož i vysvobození dávných Izraelitů z egyptského otroctví.