BŮH JE LÁSKA


Svědectví Petra Jaška

V neděli 16. 12. 2018 se v prostorách našeho sborového domu uskutečnilo ve spolupráci s Církví bez hranic společné setkání s Petrem Jaškem, humanitárním pracovníkem vězněným skoro 14 měsíců v Súdánu.
 
Hojná účast svědčila o zájmu lidí o unikátní zkušennosti z tak extrémního prostředí a o to, jak Bůh pomáhá a provází v těch nejtěžších situacích. Kdo zůstal i po občerstvení a vyslechl si strhující svědectví, tak rozhodně odcházel potěšen a povzbuzen ve víře v našeho Pána.
 
Fotografie z akce jsou k dispozici v příslušné fotogalerii.