BŮH JE LÁSKA


Kurz objevování křesťanství

Od poloviny září do začátku prosince jsme se celkem desetkrát sešli vždy v úterý v podvečer od 18:00 k diskuzím o poselství dobré zprávy o spasení. Podkladem nám bylo Markovo evangelium. Součástí setkání bylo nejen povídání, ale také sdílení názorů, video a v neposlední řadě něco dobrého na zub :o)