BŮH JE LÁSKA


Noc kostelů

Tak jako každý rok, i v roce 2018 jsme se zapojili do akce Noc kostelů. Návštěvníci měli možnost setkat se se členy našeho sboru, popovídat si, zeptat se na vše, co je zajímá, dozvědět se o historii našeho sborového domu, poslechnout si hudební vystoupení a samozřejmě prohlédnout si naší modlitebnu, jejiž historie sahá až do druhé poloviny 19. století.