BŮH JE LÁSKA


Svědectví Teen Challenge

V neděli 21. 10. jsme v našem sboru přivítali zástupce organizace Teen Challenge, kteří nás informovali o jejich činnosti a hlavně nám posloužili svědectvím tří bratří zapojených do jejich programu. Všichni tři mají za sebou pohnutou minulost a o to bylo potěšující slyšet, jak Ježíš proměnil jejich životy a dokázal je dostat na tu správnou cestu k záchraně. Děkujeme!