BŮH JE LÁSKA


OTEVŘENÍ MODLITEBNY

05.05.2020 14:16
  • V sobotu 16. 5. 2020 od 9:00 hodin se uskuteční jarní úklid sborového domu a zahrady.
  • Od neděle 17. 5. 2020 (9:30 hodin) se opět konají nedělní shromáždění.
  • Biblické hodiny se budou konat od vyhlášení.
  • Od pátku 22. 5. 2020 (17:00 hodin) se opět schází dorost.
  • V neděli 31. 5. 2020 se koná Výroční členské shromáždění.

—————

Zpět