BŮH JE LÁSKA


Sborový výlet na Komárku - 2.7.2017

Sborový výlet na Komárku - 2.7.2017

Zveme Vás na společný výlet na Komáří Vížku

a to v neděli 2.7.2017. Sejdeme se ve 14:00 před

modlitebnou CB v Teplicích a na vrchol pojedeme

lanovkou z Krupky. V případě dotazů

kontaktujte Lumíra Zimu na tel. 603 578 090