BŮH JE LÁSKA


Velikonoční Beránek

11.03.2019 16:13

Na Zelený čtvrtek 18. 4. 2019 se sejdeme v našem sborovém domě a připomeneme si všechny Velikonoční události, jakož i vysvobození dávných Izraelitů z egyptského otroctví. Jak je již tradicí, součástí setkání bude i ochutnání beránka a nekvašeného chleba.

Zváni jste všichni Vy, kterým není lhostejné, co pro nás Pán Ježíš učinil.

—————

Zpět