BŮH JE LÁSKA


Biblická hodina

05.05.2017 16:35

Opět se scházíme každou středu od 18:00 ke studiu Bible

a společnému setkání ve společenství s Kristem.

—————

Zpět