BŮH JE LÁSKA


Výlet na vrch Chotyně

Na Velký Pátek 19. 4. 2019 uskutečnil dorost celodenní výlet na vrch Chotyně u Rtyně nad Bílinou. Ráno jsme se sešli na hlavním nádraží v Teplicích a jeli s přestupem v Úpořinách do Velvět. Ze zastávky jsme se vydali pěšky podél tratě směrem na Rtyni. Cestou nás čekalo zastavení s kulturní vložkou - čtením (a překladem :o) básně Poklad z Erbenovi Kytice. A proč zrovna toto dílo? No přece proto, že se vztahuje právě k vrchu Chotyně, cíli našeho výletu. Druhá zastávka spojená s běhací hrou (běhavkou :o) nás čekala na okraji Rtyně.
Poté jsme již zahájili útok na vrchol. Cesta to byla krátká, leč v závěru strmá. Někteří jedinci si dokonce mírně stěžovali... Po odpočinku, občerstvení na vrcholu a pokochání se výhledy do krajiny Českého středohoří jsme se vrátili do Rtyně a pokračovali směrem do Velvět, kde náš již čekal velmi dobrý oběd v restauraci u pily firmy Hedera Zima. Díky Lumíre!
Po zkonzumování oběda a načerpání nových sil nás čekal již jen krátký přesun na zastávku Velvěty spojený se hrou na Dementi. Cesta vlakem zpět do Teplic proběhla hladce a v sedě :o)
To ale nebyl konec dne, protože nás čekala ještě schůzka dorostu ve sborovém domě klasicky do čtyř do šesti. Trénovalo se zpívání na večer a taky jsme si řekli něco k bezpečnosti při pohybu na internetu i venku v přírodě. Na schůzku dorostu plynule navázalo Velkopáteční večerní shromáždění, při kterém nás dorostenci potěšili energickými chvalami z posledních svých sil :o)