BŮH JE LÁSKA


Biblická stezka

Dvě hlídky a jedna pěšinka z našeho sboru přijaly výzvu a odjeli na regionální pražské kolo Biblické stezky 2017. Hlídky se úmístily na dobrém sedmém resp. dvanáctém místě a pěšinka byla dokonce třetí!